Personuppgiftspolicy

– Så här hanterar vi eventuella personliga uppgifter

Denna personuppgiftspolicy gäller för företaget Säljskap AB med organisationsnummer 559056-3366. Säljskap AB kan komma att benämnas som “vi”, “företaget”, “Säljskap”, “Fecani” men syftar alltid på just Säljskap AB. Vi är väldigt sparsamma med att samla in personuppgifter, men det är viktigt för dig att veta vilka uppgifter vi samlar in och varför.

Vilka uppgifter vi samlar in

Det finns två (2) sätt vi samlar in uppgifter. Det första (1a) sättet är genom våra kontaktformulär på hemsidan. Dessa uppgifter är mer specifikt:

 1. Namn
 2. E-postadress
 3. Företagsnamn
 4. Ev. telefonnummer (alltid valfritt)

Det andra (2a) är när vi skriver avtal med våra kunder. De uppgifter som vi samlar in då är:

 1. Namn
 2. E-postadress
 3. Företagsnamn
 4. Organisationsnummer
 5. Adress till företaget
 6. Telefonnummer

Hur vi använder personuppgifter

Det finns i huvudsak två anledningar till varför vi samlar in dessa uppgifter:

 1. Datan vi samlar in genom våra formulär används för att vi ska kunna kontakta företag som aktivt visat intresse för våra tjänster. För att kunna göra den här kontakten måste vi veta vem (namn, företagsnamn) vi ska kontakta och hur (e-post, ev. telefonnummer). Här sker alltid samtycke från personen som fyller i formuläret, annars går det ej skicka mailet. En länk till den här sidan med information finns vid varje formulär.
 2. Datan vi samlar in för våra avtalskunder är sådan information som krävs enligt lag på en faktura, samt för att vi ska veta hur vi kan kontakta våra kunder. Läs mer hos Skatteverket.

Hur länge uppgifterna sparas

Uppgifter från kontaktformulär sparas så maximalt under 12 månader. Uppgifter från avtalskunder sparas så länge de är just avtalskunder.

Hur uppgifterna sparas

Uppgifterna sparas i molnet med hög säkerhet. Inga uppgifter sparas fysiskt, förutom ev. avtal skrivna på papper. Dessa förvaras säkert i låsta skåp.

Delning av dina personuppgifter

Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part om så inte krävs enligt lag av myndighet i Sverige.

Kontakta oss

Om du behöver komma i kontakt med oss gällande dina personuppgifter, skicka då ett mail till hej@fecani.se.

Ändringshistorik

Den här texten uppdaterades senast 1 augusti 2019